Nedir?

Sürdürülebilir bir biçimde gıda ürünleri üreten kadınlar için, sosyal işbirliği imkanı sağlıyor. Kadınların güçlenmeleri ve istihdam edilmeleri, bunun ekonomiye katkısı ve ailelerine faydalarına odaklanan platform, çevresel etki için de temiz su kullanımı ve çevre-dostu ambalajlama alanında planlamalar yapıyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften “Eşitsizliklerin Azaltılması” “Cinsiyet Eşitliği” “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” ve “Sorumlu Tüketim ve Üretim” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Projeler sayfasına dön