Nedir?

İşe alım süreçlerinde bireylerin cinsiyetleri ve cinsel yönelimleri açısından değil, sadece yetkinlikleri üzerinden değerlendirilmesi için kariyer geliştirme platformu oluşturmayı hedefliyor. Eşit statü, eşit saygınlık, eşit ekonomik imkanlar ile negatif ayrımcılığın önüne geçmek isteyen platform, sağlıklı ve yaratıcı çalışma ortamı ile ekonomik güçlenme sağlamak istiyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften “Eşitsizliklerin Azaltılması” “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Projeler sayfasına dön