Akıllı konteynırlardan toplanan ve lisanslı toplayıcılara gönderilen veriler yardımıyla e-atıkların, efektif bir şekilde dönüşüm ya da geri kazanım sürecine dahil olmalarını sağlayan bir sistem.

Proje Nedir?

Şirketlerin e-atıklarını bağışlayacağı bir havuz sistemi oluşturularak toplanan atıklar anlaşmalı dönüşüm tesislerine gönderilir. Buradan, gönderilen e-atıkların plastikleri kullanılarak 3 boyutlu yazıcılarda ilk ve ortaokul çağındaki çocukaların merak ve kavrama becerilerini artırmaya yönelik eğitim setleri üretilir. 

Projenin Etkisi Nedir?

İlk ve ortaokul çağındaki çocukların kavrama becerilerini artırmaya yönelik tasarlanan eğitim setleri, çocukların eğitim hayatında kendilerini en iyi şekilde geliştirmelerini sağlar. Bir diğer yandan e-atıkların faydalı setlere dönüşümü ise döngüsel ekonomiye inovatif katkılar sunar.