Nedir?

Kendi soru ve merakları üzerinden ilerleyen çocukların bilgi ve deneyimi, öğretmenini bile aşacak düzeye gelebiliyor.

 

Hayalgücü Merkezi, Van Dumlupınar Ortaokulu’nda çocukların merakla sordukları sorulara, yaratıcılıklarını ve yetilerini geliştirmek için girdikleri arayışlara görsel sanatlar öğretmeni Emre Keskin’in cevaplar geliştirmesiyle oluşmaya başladı.

Çocukların beraber sorup, öğrendiği etkinlikler ve öğrenme yöntemleri bütünü olan Hayalgücü Merkezi, benzer meraklardaki çocukların akranlarıyla tanışmasına, sormasına, araştırmasına ve üretmesine olanak sağlarken çocukların ilgi ve yeteneklerini tespit eden bir mobil uygulama üzerine çalışıyor.

Neden?

Gelenekselleşmiş eğitim uygulamalarının çocuklar üzerinde olumsuz etkilere sebep olduğunun farkındayız.

 

Hayalgücü Merkezi ekibi, ülkemiz ve dünya çocuklarının daha üretken, katılımcı, mutlu yetişmeleri adına yenilikçi ve ülkemizden doğan eğitim anlayışları ve uygulamaları ile eğitimde değişimi, gelişimi ve kalkınmayı hedefliyor.

Her bireyin “yapabilirim!” dediği becerileri üzerinden kendisini geliştirip, ortak meraklara sahip kişilerle beraber bir üretim kültürü oluşturmasını, becerilerine ve kendi evrenine yeni birçok “yapabilirim” katmasını amaçlıyor. Çocukların merak, ilgi, hayret ve yetenek alanlarında topluluklar oluşturarak yeni bir öğrenim deneyimi tasarlıyor.

Takip Et

Hayal Gücü Merkezi takımı ile ilgili güncel gelişmeleri Facebook, Instagram ve internet sitesi ve YouTube‘dan takip edebilirsin.

Projeler sayfasına dön