FARK ET
DUYURU

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’na dahil olabilirsin.

Kurumun henüz haritada yer almıyorsa, formu doldurarak haritada yer almasını sağlayabilir, haritanın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için önerilerinizi bize iletebilirsin. Formu paylaşarak haritayı yerel ve uluslararası ağlarda yaygınlaştırabilir, duyurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilirsin.

Keşfet

Hayal Gücü Merkezi, bu topraklarda doğan ve dünyadan beslenen bir anlayışla, çocuklar için süreçleri çocuklarla yeniden tasarlamak için yola çıktı. Çocuk eliyle bireyselleşebilen, etkileşimi ön plana çıkaran ve risk taşıyan yada dezavantajlı gruplara da rahatça ulaşabilen bir anlayışı hayata geçirmek üzere başvuru yaptı.

Tanımla, Fikir Üret

Ekip, “Sor Keşfet Üret” adında bir mobil uygulama tasarlamaya başladı. Bu süreçte, çocukların kendi meraklarını, keşiflerini, yapabileceklerini paylaşırken akranlarınınkileri de görmelerinin birlikte üretim yapma konusunda onları daha istekli ve kararlı kıldığı içgörüsünü edindi.

Prototiple, Test Et, Geliştir

Bilim, tasarım ve sosyalleşmeyi temel alarak çocuğun yaratıcılığını destekleyeceğini savundukları eğitim modelini prototipledikleri arayüzler üzerinden çocuklarla birçok defa test etti. Bunlar sonucunda, çocukların sorularına birbirlerinin ürettiği içerikler yoluyla cevap bulduğu; yaptıklarını paylaşarak özgüvenlerini geliştirdikleri; benzer konulara ilgi duyan, birlikte fikirler/projeler geliştirebileceği diğer çocuklarla buluştuğu bir mobil uygulama fikri ortaya çıktı. Ürünün içerik geliştirilmesi ve arayüz tasarımı yapılıyor.

Ön Kuluçka Finali

Hayalgücü Merkezi ekibi, çocukların soru sorup, keşfedip, ürettikleri eğitim yöntemini imece sürecinde bir mobil uygulama ile buluşturdu. Çocuklara anlamlı sosyallik ağı sağlarken, eğitmenlere güncel içerik ve sınıfları ile ilgili öğrenciden yola çıkan bir arayüz sağlayarak gelir edecek. Ekip, bir pazar yeri, servis ve danışmanlık kaynağı olan ürünleri ile hibe alan takımlardan biri oldu. Kuluçka döneminde gelişmeye ve etki alanlarını genişletmeye devam edecek.

Kuluçka Süreci

Ön kuluçka finalinden itibaren etki alanını genişleten Hayal Gücü Merkezi, paydaş sayılarını artırarak ulaştığı çocuk sayısını 3000’den 4000’e çıkardı. Sağladıkları içerikleri ölçeklendirerek, eğitmen eğitimi, kurumsal dönüşüm ve öğrenme deneyimi tasarımı olmak üzere 3 ana başlıkta topladı. Mobil uygulama geliştirme ve test süreci tamamlandı. Kurumsal iş birlikleri kurmak için ise görüşmeler devam ediyor.

Projeler sayfasına dön