Nedir?

Uyaran eksikliği, çocuğun öğrenme bozukluğunun temelini oluşturmaktadır.

 

Hemdem, devlet koruması altındaki çocukların sosyal birer birey olarak toplumda var olabilmelerinin, etraflarındaki manevi şartlara bağlı olduğunu gözlemledi. Toplum tarafından ötekileştirilmemeleri için koruyucu aileleri biraraya getirerek bir topluluk oluşturmak üzerine çalışıyor. 

Kapalı iletişim ağı, düzenli raporlama sistemleri, atölye çalışmaları ile ailelerin bilinçlenmesini ve çocukların iletişim problemleri, öğrenme bozuklukları, güven ve özgüven eksikliği gibi problemlerinin üstesinden sağlıklı bir biçimde gelebilmelerini amaçlıyor.

Neden?

Aileler kendileri gibi koruyucu aile olanlarla paylaşım içerisinde olmak istiyorlar.

 

Saha gözlemlerine ve test süreçlerine dayanarak, korunma ihtiyacı olan çocuklarda normalleşmenin sağlanamamasının en önemli nedenlerinden birinin toplumun 13 yaşına kadar koruma altındaki bireylere acıma ve merhametle, 13 yaşından sonra da potansiyel suçlu gözüyle bakması olduğunu ifade ediyor.

Bununla beraber, koruyucu ailelerin de çocukların da derin bir paylaşım ihtiyacı olduğunu ve manevi şartların oluşması için sürdürülebilir ve etkili faaliyetlerin yok denecek kadar az olduğunu tespit eden Hemdem, bu konuda bir etki yaratmak üzere iletişim altyapısı ve birliktelik sağlayacak bir platform üzerine çalışıyor.

Projeler sayfasına dön