İstanbul’a getirilen vize sistemiyle nüfus dağılımının dengelenmesini sağlayan proje.

Nedir?

VİSANBUL, İstanbul’da nüfus yoğunluğundan kaynaklanan sorunları, insanlara daha iyi yaşam şartları ve alternatifler sunarak çözmeyi hedefler. Nüfusu 18 milyonu aşmış olan ve sürekli göç almaya devam eden İstanbul’da VİSANBUL, ilk olarak gelir düzeyi düşük veya emekli insanlara farklı şehirlerde, daha iyi şartlarda yaşayabileceklerini gösterir. İnsanların tercih ettikleri şehirde, yeni bir hayat kurup daha iyi şartlarda yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli maddi ve manevi desteği, kamu işbirliği ile düzenlediği çeşitli istihdam ve yerleşim programları ile sağlar. Projenin bir diğer aşaması ise, İstanbul’a gerçekleşen sürekli göçün önüne geçmek için vize sistemiyile İstanbul’da yaşama sürelerinin kontrol altına alınmasıdır. VİSANBUL böylece İstanbul’un sadece ulaşım ve trafik sorununa değil, nüfus yoğunluğundan kaynaklanan diğer sorunlarına da çözüm getirecektir.

Neden?

Son rakamlarla beraber nüfusu 18 milyonu aşan İstanbul’da, nüfus yoğunluğu nedeni ile ulaşımdan hizmet sektörüne pek çok sorun ile karşılaşıyoruz. Nüfusunun yaklaşık 2.250.000’u işsiz olduğu hâlde, insanlar hala diğer illerden iş bulma umudu ile İstanbul’a göç edip pahalılığı ile bilinen İstanbul’da düşük standartlarda yaşamak durumunda kalıyor. İstanbul’un nüfusu ise artmaya devam ediyor. Gerekli şartlar sağlandığında, insanlar farklı şehir ve bölgelerde de kaliteli bir hayat yaşayabilirler.