Kentsel hareketlilik sorunu etrafında bir araya gelen birey ve kurumları, var olan çözümleri yaymak ve erişebilir kılmak amacıyla buluşturan bir farkındalık ve hareket platformudur.

Nedir?

Hareket Ortağım, kentsel hareketlilik sorunu etrafında bir araya gelen birey ve kurumları, var olan çözümleri yaymak ve erişilebilir kılmak amacıyla buluşturan bir farkındalık ve hareket platformudur. Ekip, kentsel hareketliliğin iyileştirici çözümlerinin, günlük yaşamdaki hareket alışkanlıklarında kullanılmasını ve aynı meseleye gönül veren çeşitli paydaşlarla beraber platformun bir parçası ve temsilcisi olmayı hedefliyor.

Neden?

Ulaşım hizmetlerine olan talebin artması, hızla büyüyen kentlerde otomobil sahipliğinin yükselişi ve sektörel dönüşümler ile hizmetlerin hareketlilik payı artmış durumda. Dolayısıyla, kentlerde artan karbon salınımı ve çevresinde yaşayan canlılara verdiği zararlar tahmin edilemez ölçüde. Kentlerdeki ortaya çıkan bu gibi problemler için hâlihazırda var olan çözümlere erişmek çoğunlukla kolay olmuyor ve sorunu birebir yaşayan bireyler, bu çözümleri günlük yaşamında kullanmıyor.