Nedir?

Engelli bireylerin sosyal hayata ve iş hayatına entegrasyon sorunlarına çözüm üretiyor. Engellilerin Türkiye’deki en önemli ihtiyaçlarından birisinin ekonomik bağımsızlığı olduğunu düşünen platform, engellilerin kendi ilgi, beceri ve potansiyellerine uygun işlerde çalışmasıyla sosyal hayatlarındaki ve iş hayatlarındaki sorunlarına çözüm üretilebileceğine inanıyor. Türkiye’de engellilerin devletin getirdiği kota nedeniyle zorunluluk gereği istihdamındansa, sahip olunan yetenek ve becerilerden hareketle işyerlerinde yerleşmiş olmalarını amaçlıyor. Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften “Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Projeler sayfasına dön