Doğada yok olması çok zor olan ve ikincil ham madde değeri taşıyan elektronik atıkların etkin ve etkili bir şekilde toplanmasına olanak veren akıllı e-atık toplama kutusu.

Proje Nedir?

Kullanıcılar uygulama ile entegre olan kutulara yapılan bağışlarla kazanılan elektronik parayı sanal marketlerde kullanılabilecek.

Projenin Etkisi Nedir?

Karbon ayak izini azaltmak, doğayı korumada katkıda bulunmak gibi hedefleri olan projenin toplumu bilinçlendirmesi ve  e-atık konusunda yeni bir zihin modeli oluşturması amaçlanıyor. Sosyal sorumluluk projeleri desteklenerek topluma katkıda bulunmanın yanı sıra, kayıtlı elektronik araçların verisini tutarak sorumlu üretim ve tüketim desteklenecek.