Doğada yok olması çok zor olan ve ikincil ham madde değeri taşıyan elektronik atıkların etkin ve etkili bir şekilde toplanmasına olanak veren akıllı e-atık toplama kutusu.

Proje Nedir?

18 yaş ve üzeri elektronik atık sahiplerine e-atıkların geri kazanımı sürecindeki toplama faaliyetlerinde etkin rol oynamalarına olanak sağlayan bir tasarımdır. İçinde bulundurduğu atık tanıma sistemi ile e-atıkların kayıtlı olarak toplanmasını sağlar. Aynı zamanda bir uygulama ile entegre olarak çalışan Köstebek, e-atık sahiplerine atıkları karşılığında e-para kazanabilecekleri ve bu e-parayı harcayabilecekleri bir platform oluştururken kişilerin e-atıklarının toplanmasında oynadıkları rolü, doğaya olan katkıları sayısal ve motive edici ögelerle kişilere sunulur. Köstebek; e-ticaret platformları, dernekler ve kurulabilecek diğer faydalı paydaşlar ile çalışıp ödüllendirme yöntemini uygulayarak e-atık sahiplerinin bu atıklardan kurtulurken sorumlu ve bilinçli bir şekilde hareket etmesini teşvik eder.

Projenin videosunu izlemek için tıklayın.

Projenin Etkisi Nedir?

Gözettiği sosyal fayda ile SKA-12 (Sorumlu Üretim ve Tüketim), SKA-13 (İklim Eylemi), SKA-17 (Amaçlar için Ortaklıklar) sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan fayda sağlamaktadır. Köstebek, toplumun e-atıkların toplanması konusunda bilinçlenmesi ve zihin modelinin değişmesi için kendine teşvik (ödüllendirme) modelini seçerek sosyal etkisini de büyütmeyi amaçlamaktadır.