Nedir?

Çocukların performans odaklı ve uysallaştıran bir eğitim almak yerine, heves, merak ve neşe uyandıran bir öğrenme deneyimine ihtiyacı vardır.

 

Akademisyen ve öğretmenlerden oluşan LTS ekibi, herkesin birbirinden öğrendiği, sorgulayıcı bir model sunan P4C (Philosophy for Children) yöntemine göre yapılandırılmış, “Felsefe Kutusu” adını verdikleri hikaye-soru-sorgulama uygulamalarından oluşan bir eğitim materyali geliştirdi.

Çocuklara erken yaşta eleştirel, yaratıcı, işbirliğine dayalı ve özen gösteren düşünme becerilerini kazandırmak için felsefe disiplininden yola çıkarak bir içerik geliştirmek ve bu içeriğe uygun eğitim materyali tasarlayarak, yenilikçi öğretim yöntemlerine meraklı öğretmenlere hizmet sunmak ve topluluk oluşturmayı hedefliyor.

Neden?

Okulların amacı büyük ölçüde bilişsel ve sosyal beceriler kazandırmak olsa da, insan olmanın iki temel sorunu vardır: öz-farkındalık ve kendini geliştirme yeterliği.

 

Eleştirel ve yaratıcı düşünmenin çocuklara erken yaşta öğretilmesi gerektiği ve yenilikçi öğretim yöntemleri aracılığıyla çocuklara dokunmak isteyen öğretmenlerin, bu konuda yol, yöntem ve malzeme desteğine ihtiyacı olduğu öğrenimleriyle yola çıkan LTS, felsefi soru barındıran bir hikaye ve hikayeyi görsel olarak anlatan kartlardan oluşan bir eğitim materyaliyle bu meselelere çözüm önerisi sunuyor.

Her gruptan ve yaştan çocuğun varoluşsal ve etik sorular karşısında düşünmelerini destekleyen uluslararası nitelikte bir eğitim içeriği hazırlamayı hedefliyor.

Projeler sayfasına dön