Nedir?

Eğitim doğduğumuz andan itibaren başlar ve hayat boyu devam eder ama en kritik yer ilkokul.

 

Eğitim ve psikoloji ile ilgilenen ekip, ailesi tarafından başka hayallerle yetiştirilen ancak kendi istekleri farklılaşan ve öğretmenleriyle çok sert ve kısıtlı ilişkilere sahip öğrencilerin yeteneklerinin farkına varabilmeleri üzerine çalışıyorlar.

İlköğretim seviyesindeki öğrencilerin öğrenen zihin becerisi kazanması için ürün ve hizmet tasarlayan Maytap ekibi, Yeni Nesil Öğrenen Zihin Atölyesi serisi ile hayal çizimi, origami, drama gibi aktiviteler ile çeşitlendirilmiş bir öğrenme deneyimi tasarlıyor.

Neden?

Çocuklara insani değerleri öğretmekle yükümlüyüz.  

 

Öğretmenlerin samimi, destekleyici ve kapsayıcı yaklaşımının öğrencilerin öğrenme isteğini arttırarak öğrenme sürecine hızlandırıcı etkisi olduğunu ve öğrencilerin klasik öğrenme modellerinin dışına çıkıp kendi eğitimcilerine katılımcı rolünde dahil olduklarında  daha verimli öğrendiklerini savunuyorlar.

Bu verimliliği arttırmak, kuşaklar arası iletişimi desteklemek, farklılıklardan bir bütün yaratmak ve farkında nesiller oluşturmak için Öğrenen Zihin Atölyeleri gibi sürdürülebilir alternatif eğitim yapıları kurgulamak istiyorlar.

Projeler sayfasına dön