FARK ET
DUYURU

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’na dahil olabilirsin.

Kurumun henüz haritada yer almıyorsa, formu doldurarak haritada yer almasını sağlayabilir, haritanın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için önerilerinizi bize iletebilirsin. Formu paylaşarak haritayı yerel ve uluslararası ağlarda yaygınlaştırabilir, duyurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilirsin.

Keşfet

Maytap ekibi başvurusunu, öğrencilerin insani değerler açısından gelişiminin ilköğretim seviyesindeyken verilen doğru ve güncel bilgi-beceri ile sağlanabileceği inancıyla yaptı. Bunun önündeki en büyük problemin ise ilgili paydaşlar arasındaki iletişim eksikliği olduğunu savundu.

Tanımla, Fikir Üret

Öğrencinin karar ve hareketlerinin, bireyselleşme süreci tamamlanana kadar rol model aldığı kişiler doğrultusunda şekillendiği içgörüsünün yanında; dil ve kültür farklılıklarının hem akran hem de öğretmen zorbalığının yaşanmasına sebep olduğu tespit edildi.

Prototiple, Test Et, Geliştir

Öğrencilerin kendi gelişimlerini gözleyebilecekleri biçimde tasarlanmış, takım çalışması yetkinliklerini ve iletişim/problem çözme becerilerini geliştirecekleri atölyeler yoluyla öğrenen zihinlere sahip olmaları hedefleniyor. Ekip, “yeni şeyler öğrenebilirim ve zekamı geliştirebilirim” inancını öğrencilere bu atölyelerle aşılamak istiyor.

Projeler sayfasına dön