Çeşitliliğe dair farkındalık yaratılarak benimsenilmesi için ortam yaratarak toplumsal ve mekansal ayrışmanın önüne geçilmesini hedefleyen proje. 

Nedir?

Meridiler, çeşitliliği destekleyen bir platform oluşturarak piktogram veya şemaların dillerinin ataerkillikten uzaklaştırılması hedefliyor. Kentte veya kentsel hareketlilikte görülen hegemonik dilin tespit edilerek çözüm önerilerinin sunulduğu bir platformun oluşturulması, kamusal hayatı bütünleştirici adımları başlatma potansiyeli taşıyor. Böylece ekip, onların dışında yapılacak farklı çalışmaların da çözüme katkı sunmayı hedefliyor.

Neden?

Kentte yaşayan ancak hareket imkânı kısıtlanan birçok birey var. Toplumda var olan önyargılar, birey hareketliliğini de etkileyerek, kamusal yaşamı zedeleyen birçok deneyime neden oluyor. Cinsiyet veya cinsel kimliği ne olursa olsun tüm bireyler hareket deneyimine katıldığı sürece, kentsel adalet ve toplumsal bütünleşmeyi sağlamak mümkün olur.