Hareketi dönüştüren bir mobil uygulama.

Nedir?

‘Hareketi kullan’ mobil uygulaması hem doğaya hem de insana teması amaçlarken,  insanlarda içgüdüsel olarak varolan kazanç duygusundan yararlanarak hareketi dönüştürmeye yöneliktir.

İnsanın beden hareketini kullanarak biriktereceği kazançları, mobil uygulama sayesinde çeşitli alternatiflerde kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Asıl amacımız, yürüyerek ve/veya motorsuz araçları(bisiklet, kaykay, scooter vb.) kullanarak, bedeni harekete geçirmektir. Konum değişikliğinin km bazında birikimiyle elde edilen puanlar, farklı kullanımlara ( toplu taşıma, şehir tiyatroları, sosyal tesisler, aktiviteler, isbike vb.) entegre edilebilmektedir.

Bu uygulama ile bireyin fiziksel, mental ve sosyal gelişimine yarar sağlamasının dışında, makro ve mikro ölçekte çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sağlayacağı düşünülmüktedir. Düşük karbonlu hareketi destekleyen toplumsal bilinç oluşturularak hareketin gündelik yaşama entegre olmasıyla, toplumsal aidiyet ve sosyal etkileşimin sağlanacağına inanılmaktadır.

Neden?

Hız-zaman faktörü gibi avantajları sebebiyle motorlu araçların kullanımının artmasıyla, insan bedeninin ‘hareketsizliği’ kabul etmesi söz konusudur.

 

Günümüzde, özel araç odaklı yaşam tarzının benimsenmiş olması bu meseleyle doğrudan ilişkilidir. Sorunun ana merkezinde ele alınan çoğu üniversite ve lise öğrencileri ise bu hareketsizliğin bilincindedir. Günlük hareketleri ölçen dijital uygulamaları kullanmaları ve düzenli olarak kontrol etmeleri, hareketsizliklerinin bilincinde olduklarının göstergesidir diyebiliriz. Bununla birlikte, yaya, taşıt ve bisiklet kullanıcılarının beraber hareket etme bilincinde olmamaları, toplumsal bilinç eksikliğini gösterirken, hareketsizliği de tetikleyen bir durumdur. İnsan bedeninin hareketsizliğini kabullenişinin altında çevresel ve psikolojik etmenler bulunmaktadır. Meselenin odağında olan, bisiklet gibi motorsuz araç kullanıcıları ve yayalar için hareket esnasında yatan etmenlere örnek vermek gerekirse; hareket etmeyi engelleyici fiziksel unsurların varlığı, yaya ve bisiklet yolunun sürekliliğinin bulunmaması, bisiklet kullanıcının yaya yolunda yaya ile, taşıt yolunda taşıt kullanıcısı ile sorun yaşaması diyebiliriz.