Nedir?

Türkiye ve dünyadaki pek çok ülkede teknoloji ve mühendislik alanlarında kadınların daha az katılabilmesinden doğan toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yapılan araştırmalar, kadınların bu alana katılımda aidiyet problemi, çekingenlik ve özgüven eksikliği yaşadıkları sonucuna ulaşmıştır.

 

monolab ekibi Ada Kızları projesi ile, bu bariyeri erken aşamada eğitim yoluyla aşarak, 9-17 yaş aralığındaki kız çocukları, güvenli davranabilecekleri, aralarındaki bağları teknoloji aracılığıyla kuvvetlendirebilecekleri, birlikte eğlenerek  üretebilecekleri kulüplerde bir araya getirip teknoloji, elektronik ve programlamayı öğrenmelerini, birlikte yapmalarını ve yaratıcı projeler geliştirmelerini sağlıyor. Bu sırada internet sitesi ve YouTube kanalıyla rol model ve örnek projelerle stereotipleri yıkmaya çalışıp teknolojiyle uğraşan kızlar olarak, ilk programcı Leydi Ada Lovelace’ın yolundan giden akıllı, yetkin, eğlenceli ve havalı kızlar olduklarına dair bir algı yaratmayı hedefliyor.

Neden?

Teknoloji ve mühendislik, yüksek maaşların olduğu, değerli bir iş alanı. Ancak bu alana tüm dünyada kadınların katılımı %30’dan daha az.

 

Yapılan araştırmalar, kızların öğrenimleri sırasında STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) konularına ilgi duymasına karşın meslek seçimlerini bu alanlarda yapmaktan kaçındığını gösteriyor. Kızlar, rol modellerin azlığı, medyadaki stereotipler, ailedeki cinsiyet rolleri gibi nedenlerle teknoloji ve mühendislikle ilgili meslekleri erkeklere ait görüyor Erkeklerin yoğun olduğu ortamlarda kendini ifade etme ve kabul ettirmeyle ilgili zorluklar yaşıyor. Bunların sonucu olarak yaşanan tecrübe eksikliği nedeniyle kendini yetersiz hissetme, özgüven eksikliği gibi olumsuz duygular, kızların teknoloji ve mühendislik alanından uzaklaşmalarına neden oluyor. Ada Kızları projesi yaşanan bu olumsuzluğu, erken aşamada eğitim yoluyla çözmeye çalışıyor. Bu alanlarda kadınların da eşit derecede yer alması, değerli bir iş gücü olarak ekonomik ve sosyal açılardan güçlenmelerini, daha çok söz sahibi olmalarını sağlayacak, toplumda kadınlarla ilgili olumsuz algıların yıkılmasına, sosyal bilinçlenmeye katkıda bulunacak, ayrıca kadınların bakış açılarıyla ve sosyal olarak zenginleşen ortamlarda ekonomik verimlilik artacaktır.

Takip Et

monolab takımı ile ilgili güncel gelişmeleri internet sitesinden takip edebilirsin.

Projeler sayfasına dön