FARK ET
DUYURU

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’na dahil olabilirsin.

Kurumun henüz haritada yer almıyorsa, formu doldurarak haritada yer almasını sağlayabilir, haritanın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için önerilerinizi bize iletebilirsin. Formu paylaşarak haritayı yerel ve uluslararası ağlarda yaygınlaştırabilir, duyurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilirsin.

Sorun Doğrulama

Öğrenme Tasarımları, projelerinin Destek Programı başvuru sürecinde iskeleti oluşturdu. İlk çalışmada ise, derinlemesine analizler yaparak projelerinin şekillenmesini sağladılar. Bu süreçte ekip olarak planlı çalışmayı ve parçaları ilişkilendirerek bütüne ulaşmayı öğrendiler. Aynı zamanda konu hakkındaki ağlar ve kaynaklarla neler yapabileceklerini fark ettiler.

Çözüm Doğrulama

Farklı kurumlardan uzmanlarla görüşen ekip, İzmir, İstanbul, Giresun, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl illerinde yaşayan 180 çocuk ve yetişkinden ‘’Kadın’’ ve ‘’Erkek’’ tanımlarını alarak ve ev içi toplumsal rolleri nasıl algıladıklarını ölçen ‘’Evdeki Çöp İnsanlar’’ adında bir değerlendirme aracı geliştirerek uyguladı. Ailelerle birebir röportajlar yapan Öğrenme Tasarımları ekibi, konuyla ilgili raporları, oyuncakları, çocuk kitaplarını ve animasyonları inceledi ve sonuçları analiz ederek Toplumsal Eşitlik Kiti (TEK) içerisinde yer alması gereken öncelikli konuları, farklı uygulamaları ve oyunu geliştirdi. Oyunu kurgularken kullandıkları dinamikler, çocukların “kadın” ve “erkek” kavramlarına verdikleri cevaplar ve ailelerin, öğretmenlerin söylemleriyle şekillendi. Ekip, araştırma aşamasında oyunu ve TEK’i hedef kitleyi anlayarak geliştirdi.  

Projeler sayfasına dön