Bireylerin e-atıklarını teslim alıp, seçecekleri sosyal sorumluluk kampanyasına bağışlamalarına ya da ulaşım kartlarına bakiye yüklemelerine imkân sağlayan bir platform.

Proje Nedir?

Ülkenin her yerinde bulunan Vodafone mağazalarını birer e-atık toplama noktası olarak kullanarak, Vodafone’nun yardımıyla insanların e-atıklarını teslim almayı amaçlar. Kişiler, seçecekleri sosyal sorumluluk kampanyasına bağış yapabilir ya da ulaşım kartlarına bakiye yükleyebilir. 

Projenin Etkisi Nedir?

İklim krizine çözüm olarak kabul edilen sürdürülebilir yaşam, e-atıkların geri kazandırılmasıyla mümkün olabilir.  Bu proje ile, yeni madencilik faaliyetlerine gerek duymadan, daha az enerjiyle ve geri dönüşümle, kullanılmış madenler yeniden işlenebilecek.