Bireylerin e-atıklarını teslim alıp, seçecekleri sosyal sorumluluk kampanyasına bağışlamalarına ya da ulaşım kartlarına bakiye yüklemelerine imkân sağlayan bir platform.

Proje Nedir?

Vodafone mağazalarını e-atık toplama noktası olarak, “Vodafone Yanımda” cep uygulamasını da geri dönüşüm bedelinin takibi ve nasıl kullanılacağının kontrolünü sağlayacak araç olarak konumlandırarak, bireylerin dijital atıklarını uygun şekilde değerlendirilmeleri amaçlanmıştır. Kişiler, atıkları kendilerine uygun olan değerlendirme seçenekleri ile bağış amaçlı veya kişisel alanlarda (para, faturalarda kullanma, ulaşım kartına aktarma) değerlendirebilir. Bu sayede Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda kişilerin e-atıkları doğru şekilde değerlendirilmesi amaçlanır ve firmalara bu konuda rol model olunması sağlanır.

Projenin videosunu izlemek için tıklayın.

Projenin Etkisi Nedir?

E-atık konusunda bilgilendirme, bilinçlendirme politikaları yürütülmesi ve uygun şekilde geri kazanımın sağlanması amaçlanmaktadır. Atık karşılığında bağış ve STK’ya destek opsiyonu ile sosyal fayda konusunda toplumun güçlendirilmesi hedeflenmektedir.