FARK ET
DUYURU

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’na dahil olabilirsin.

Kurumun henüz haritada yer almıyorsa, formu doldurarak haritada yer almasını sağlayabilir, haritanın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için önerilerinizi bize iletebilirsin. Formu paylaşarak haritayı yerel ve uluslararası ağlarda yaygınlaştırabilir, duyurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilirsin.

Sorun Doğrulama

Yaratmayı hedefledikleri sosyal etkiyi modellerken faydalanıcıları daha yakından tanımaları gerektiğini öğrenimleriyle, reflect ilk çalışmadan kadın tekstil çalışanlarına ve lise çağındaki dezavantajlı kız çocuklarına yöneltecekleri sorular ile ayrıldı. İlk çalışmayı takip eden günlerde, bu iki grupla bir araya gelerek birebir ihtiyaçlarını, isteklerini ve geliştirmek istedikleri yönlerini belirlediler.

Çözüm Doğrulama

reflect, kadın tekstil çalışanları ve Suriyeli genç kızlar olmak üzere iki farklı faydalanıcı grubunu ve bu grupların öngördükleri ihtiyaçlarını belirledi. Ekip, Suriyeli genç kızlar ile yaptıkları röportajlar neticesinde eğitime ilişkin ihtiyaçlarının tahminlerinden daha spesifik olduğunu ve onlara kapsayıcı bir sosyal etki modeli oluşturmanın efektif olmayacağını fark etti. reflect, koleksiyonlarının üretiminde çalışan kadınlar ile yaptıkları birebir görüşmelerin sonucunda içinde bulundukları endüstride çalışan kadınların güçlenmesi konusunun büyük bir etki alanı olabileceğini keşfetti. Türkiye’de çalışan 1 milyon kadın tekstil çalışanın güçlenmesi, bilgi ve yetkinliklerinin geliştirilmesi adına çalışmaya başladılar. Ana faydalanıcı grubunun birlikte çalıştıkları tekstil sektöründeki kadınlar olması etki modellerini netleştirdi.

Projeler sayfasına dön