Akılcı ilaç kullanımını sağlamak ve sağlık okuryazarlığını arttırmak için hekim ve hastaların buluşmasını sağlayan platformdur.

Neden?

Kronik hastalıklar, dünyada gerçekleşen ölümlerin büyük bir kısmını oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünyada her yıl gerçekleşen 57 milyon ölümün %71’i kronik hastalıklardan kaynaklanıyor. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz COVID-19 pandemi süreci özellikle kronik hastalıklara sahip bireylerin sağlık hizmeti alımında sorun yaşamalarına neden oldu; öte yandan hekimler de hastalarını takip etmekte çok güçlük yaşadı. Kronik hastalıklara sahip bireylerin tedavi süreçleri boyunca tedaviye uygun bir şekilde ilaç kullanımı-akılcı ilaç kullanımı- tedavi için büyük bir önem taşıyor.

Nasıl?

İlaç Asistanım Projesi,bulaşıcı olmayan hastalıklarda düzensiz ilaç kullanımı sorununa ve bilgi eksikliğine bağlı yanlış ilaç kullanımı sorununa değiniyor.. Proje kapsamında, toplumda dikkat çekilmesi gereken “Sağlık Okuryazarlığı” ve “Akılcı İlaç Kullanımı” konularını merkezine alarak hem doktor hem de hasta kategorileri üzerinden kullanıcıların erişimine açılacak bir dijital uygulama tasarlanması hedefleniyor. Uygulamada hasta kısmında hastaların kullandıkları ilaçlar ile ilgili anlaşılır bilgiye ulaşabildikleri bir bilgi kaynağı, kullandıkları ilaçları doktorlarının belirttikleri şekilde kullanmalarını sağlayacak bir ilaç hatırlatıcısı, hastaların ilaçları ile ilgili bir sorun yaşamaları halinde doktorlarına ulaşabilecekleri bir platform; doktorlar tarafında  ise hastaların ilaç kullanım alışkanlıklarının takibini yapabilecekleri bir platform, ilaçlar hakkında teknik bilgilere ulaşabilmeleri için bir bilgi kaynağı, hastalarına ulaşabilecekleri bir platform yer alacak şekilde dizayn edilecek.

Projeler sayfasına dön