Toplumun her bireyinin erişilebilir ulaşım ağıyla ücretsiz bir şekilde kamusal alanlara ulaştırılmasını sağlayan proje.

Nedir?

Kentte yaşayan her bireyin kamusal alanlara erişebilmesi gerekiyor.

Proje, kamusal alanlara erişilebilirliği artırırken, dezavantajlı bölgelerde yaşayan bireylerin, yaya ve bisikletli olarak hareketliliğini sağlayarak kentte daha aktif bir yaşam sürmesini hedefliyor. Hedef kitlenin, ulaşıma bütçe ayıramayıp sosyal faaliyetlerden yoksun kalması, hem sosyal hem de psikolojik yoksunluk yaşanmasına sebep oluyor. Bu nedenle Triple-i ekibi, herkes için erişilebilir akslar tasarlamayı ve bu aksları sistematik bir kentsel tasarım yaklaşımı ile açık kamusal alanlarla bütünleştirmeyi amaçlıyor. Fikrin temelinde, projenin faydalanıcılarının, sosyal aktivitelerini gerçekleştirebileceği alanlara ucuz ve konforlu bir şekilde ulaşabilmesini sağlamak yatıyor. Aynı zamanda, önerilecek bu erişilebilir aksların, açık kamusal alanlarla bağlantısını tasarlarken, toplu taşıma (raylı sistem, lastik tekerlekli sistem) entegrasyonunu sağlamak hedefleniyor.

Neden?

Ulaşım ücretleri finansal olarak dezavantajlı toplumsal grupların kaynaklarında büyük bir yer tutabiliyor. Bu nedenle sosyal yaşamından ödün veren insanlar, bu amaçla yalnızca kısıtlı alanları kullanabiliyor. Ekip, her gelir düzeyinden insanın ortak kullanabileceği ve kolay erişebileceği kamusal açık alanlar yaratılmasını, var olan alanların geliştirilmesini ve bu alanların bisiklet ve yaya akslarıyla birbirlerine bağlanıp, ortak, kesintisiz bir ağ yaratılmasını hedefliyor. Projede bisiklet kullanımı sayesinde ücretsiz ulaşım sağlanırken, kentsel hareketlilik daha erişilebilir hâle getiriliyor. Ayrıca, hareketsizleşme problemine çözüm sunuluyor. Bu sayede elverişsiz alanlarda sosyal aktivitelerini gerçekleştiren bireyler için potansiyel kamusal alanlara bağlanan kapsayıcı akslar oluşturularak yaşanabilir mekânlar yaratılacaktır.