Nedir?

Gelire ulaşmakta zorlanan 18–65 yaş arası her statüden kadının, “erkek mesleği” diye tanımlanan mesleklerde eğitilip istihdama katılmasını sağlıyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2018 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 149 ülke arasında 130. sırada. Eşitsizliklerin azaltılması için toplumdaki tüm dezavantajlı ve dışlanmış toplulukları kapsayacak şekilde istihdam çözümleri geliştirmek gerekiyor. Girişim, mesleği olmadığı ya da öğrenip yapabilecekleri mesleklerin kısıtlı olması nedeniyle iş bulamayan kadınların iş bularak ekonomik özgürlük kazanmalarına yardımcı oluyor. Türkiye’nin Kadın Ustaları’nın bu yolculuğa başlangıcı, bir annenin çocuklarına bakamadığı için bir çocuğunu evlatlık vermek istediğine dair bir sosyal medya paylaşımı ile başlıyor. Sessiz kalmak, öneride bulunan bir paylaşım yapmak, retweet etmek gibi yaklaşımlar yerine bir çözüm fikri benimseyen kurucular, alçı, seramik, sıhhi tesisat, motokurye, servis, otobüs, minibüs, taksi, çilingir, klima takım ve çatı işleri gibi alanlarda mesleki eğitim ve istihdam imkanları sunmaya karar veriyor. Platform, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 Küresel Hedeften “Eşitsizliklerin Azaltılması” “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Projeler sayfasına dön