Nedir?

Kadının konumunun güçlenmesi ve sürdürülebilir büyüme için kadın karar vericilerin çoğalmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Wo-Co Generic Platform, kadınların toplumdaki “gölge” konumunu lise çağlarından beri sorgulayan ekip üyelerinden Hayriye Korkmaz’ın yüksek lisans tezinde sürdürülebilir bir dünya yaratmada kadın karar vericilere olan ihtiyaca ulaşması ile şekillendi. Wo-Co Generic Platform ekibi, öncelikli olarak kurumsal firmaların sistemlerine entegre edebilecekleri online platform projesi sunmayı amaçlıyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek geniş bir temelde sunulacak içerik, kadının kurumsal hayatta yükselmesine engel olabilecek farklı seviyedeki sorunlara çözüm üretecek ve farkındalık yaratacaktır.

Neden?

Kadının “öteki” olmadığı yönetimler toplumsal cinsiyet eşitliği aynasından bakacaktır.

 

Sürdürülebilir bir dünya yaratmanın bilincinde bireyler olarak, her alanda eşitliği ve kadınların karar verici mekanizmada yer almalarını önemsiyoruz. Kadının karar verici mekanizmada daha çok ve daha nitelikli yer almasıı diğer bir deyişle “öteki” olmadığı yönetimler toplumsal cinsiyet eşitliği lensinden bakacaktır. İş hayatındaki yönetici kademelerindeki bu eşitsizliğin çözümü için ilham ve deneyim örnekleri can alıcı olmaktadır. Platform sunacağı içerikle temelde bu ihtiyacı karşılayan içeriğin yanı sıra, finansal ve dijital yetkinliğin gelişmesine hizmet eden ve çok rollü sorumlulukların bilincini tetikleyen bir  toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı sunacaktır.

Projeler sayfasına dön