FARK ET
DUYURU

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritası’na dahil olabilirsin.

Kurumun henüz haritada yer almıyorsa, formu doldurarak haritada yer almasını sağlayabilir, haritanın daha kullanıcı dostu hale getirilmesi için önerilerinizi bize iletebilirsin. Formu paylaşarak haritayı yerel ve uluslararası ağlarda yaygınlaştırabilir, duyurulmasında ve geliştirilmesinde aktif rol oynayabilirsin.

Sorun Doğrulama

Wo-Co platformu, “Wo-Desk”, “Wo-Academy”, “Wo-Gap”, “Wo-Home” ve “Wo-Coin” modüllerinden oluşacak şekilde tasarlanmıştır. Platformda kurumsal şirket çalışanına bilgi (Wo-Academy), ilham (Wo-Gap) ve pratik (Wo-Desk) sağlayacak 3 temel modül bulunuyor. Bunun yanı sıra, Destek Programı’nın öncesinde, kadınların iş hayatında yükselmesine engel olan meseleler için destekleyici unsurdaki 2 ek modül olarak Wo-Home ve Wo-Coin’in de yer alması planlandı. Wo-Co platformu, Destek Programı ilk çalışmasıyla beraber modüllerinde elemeye gitti. Amaçlarının kısa vadede gerçekleşmesi amacı ile tek modülde çeşitli içeriklerin sunulması kararlaştırıldı. Fikir doğrulama çalışmasının en büyük öğrenimi, fikirlerine gerçek projeksiyondan bakmak oldu.

Çözüm Doğrulama

Wo-Co ekibi saha araştırmaları kapsamında birebir görüşmeler ve grup görüşmelerinin yanı sıra anket yaptı. Bu saha çalışmaları sırasında pek çok değerli içgörü edinildi. Birebir görüşmelerde; kadın liderlerin sahip olduğu özelliklerin yeni dünya gereklilikleri ile örtüşmesi ve bunun hâlihazırdaki liderlik kalıplarına alternatif olacağı ortaya çıktı. Grup görüşmesinde ise, kurumsal hayatta “boys’ club”ların olduğu ve yalnızca bu farazi yapılar nedeniyle bile, kadınların nitelikli işlerden haberdar olamadığı, “boys’ club” içerisinde yer alamadığı, üst kademeye seçilirken “boys’ club” oluşumların etkisi olduğu bilgisi kaydedilmiştir. Anketten çıkan şaşırtıcı sonuçlardan bir tanesi de kadın-erkek eşitliğine aykırı bir görüş olmamasına rağmen kadın yöneticiye önyargılı bakıldığı olmuştur. Yapılan saha araştırmaları ve Destek Programı çalışmaları dahilinde gerçekleşen Proje Pazarı, Wo-Co ekibine projelerine netlik kazandırdı. Başta online olarak tasarlanan platform, ekip kararıyla ağırlıklı olarak yüz yüze verilecek eğitimler olarak dönüştürülmüştü. Ancak, Proje Pazarı kapsamında alınan geri bildirimler sonucunda online platform ve içeriklerin gerekliliği konusundaki fikir pekiştirildi. Ayrıca online eğitim içeriklerinin daha etkileyici olması adına, “gamification” (oyunlaştırma) metodu önerilmiş ve araştırılmaya başlanmıştır.

Projeler sayfasına dön