Prototiple, Test Et, Geliştir

Geri bildirim alabilmenin, etki ölçümlemesinin ve öğrenimde esnek rollerin motivasyon sağladığını gözlemledi. Ekip, tasarladığı kişiselleştirilmiş ve etkileşimi ön plana çıkaran öğrenme ortamında uzmanlar ve sosyal etki yaratmayı amaçlayan birey ve kuruluşları bir araya getirmeyi ve kapasite geliştirmeyi amaçlıyor.