Prototiple, Test Et, Geliştir

Üç kısımdan oluşan çantanın detayları belirlendi ve prototip oluşturuldu. Projenin hedef kitlesine değer önerebilmesi için kısa vadede en önemli görev kitlerin belirli bir sayıda üretilip kullanıma sunulması, uzun vadede ise bu kitlerle bağlantılı ve düzenli olarak eğitimlerin verilmesi ve workshopların yapılması planlanıyor.