Prototiple, Test Et, Geliştir

Test sonunda kitin oyun sürecini nasıl yönlendirdiğini ve katılımcı yaklaşımın çocukların sahiplenmelerini nasıl etkilediğini gözlemledi. Atölyelerle desteklenen ve farklılaşan oyun kitleri geliştiriyor.