Prototiple, Test Et, Geliştir

Ortaöğretim müfredatındaki derslerin dünyadaki uygulamalarının paylaşılarak öğrencilerin ilgisini artırmayı; rol modeller üzerinden ileriye dönük hayallerini ve hedeflerini büyütmeyi amaçlıyor. Oluşturacakları platformun içeriğinin hazırlanması için dünyadaki Türk öğrencilerle ortak videolar çekmek ve bu öğrencilerle bir ağ oluşturmak istiyor. Ürünün içerik analizi yapılıyor.