Prototiple, Test Et, Geliştir

Hemdem, hem koruyucu aileleri hem de bu ailelerle yetişen çocukları biraraya getirerek bir topluluk oluşturmayı hedefliyor. Çeşitli atölye çalışmaları yoluyla hem çocuğun gelişiminin takip edilmesine hem de paylaşım ihtiyacının giderilmesine destek olmak istiyor.