Tanımla, Fikir Üret

Dokuzuncu ve onuncu sınıf öğrencilerinin derse olan ilgilerinin dersleri güncel gelişmeler ve rol modellerle eşleştirerek gösterdiğimizde olumlu yönde artış gösterdiğini fark etti. Mevcut müfredatın sıkıcı ve yaşamdan kopuk olarak algılandığı, bunun da öğrencilerin motivasyonunu düşürüp derse olan ilgilerini olumsuz etkilediği içgörülerini edindi.