Tanımla, Fikir Üret

Koruyucu aileler, akademisyenler ve derneklerle görüşüp mevcut sistemin yıllardır aynı problemle uğraşmasının sebebinin, toplumun “çocukların doğal ortamı yurt ve yuvalardır,” algısına bağlı olduğu içgörüsüne ulaştı. Çocukların arasında oluşan kontrolsüz bağlanma ve yardımlaşma ihtiyacının motivasyon yaratıcı bir etken haline getirilebileceğini fark etti.