Tanımla, Fikir Üret

Öğrencinin karar ve hareketlerinin, bireyselleşme süreci tamamlanana kadar rol model aldığı kişiler doğrultusunda şekillendiği içgörüsünün yanında; dil ve kültür farklılıklarının hem akran hem de öğretmen zorbalığının yaşanmasına sebep olduğu tespit edildi.