Coca-Cola Company // Atıksız Bir Dünya Raporu

Coca-Cola Company // Atıksız Bir Dünya Raporu

Ambalaj atıklarını döngüsel ekonominin bir parçası haline getirmek ve her eski şişenin yeni bir şişe olarak geri dönüşümünü sağlamak amacıyla “Atıksız Bir Dünya” girişimini başlatan Coca-Cola Company’nin 2018-2019 yılları arasındaki gelişim raporudur.

Simit Ekonomisi Nedir ve Neden Önemli?

Simit Ekonomisi Nedir ve Neden Önemli?

imeceLAB Gençlik Komünitesi tarafından düzenlenen “Simit Ekonomisi” kitap kulübünün sonunda katılımcıların düzenlediği  “Kitabın 8. bölümü olsaydı ne olurdu?” konulu atölye çalışmasının ve araştırmaların sonunda hazırlanan yazıdır.

imeceLAB Slack Gündemi: Döngüsel Ekonomi

imeceLAB Slack Gündemi: Döngüsel Ekonomi

imeceLAB Gençlik Komünitesi olarak Ocak ayında “döngüsel ekonomi” konusunu gündemimize aldık ve ay boyunca güncel raporları, projeleri, önerileri ve örnek işler yapan kurumları, sosyal girişimleri paylaştık.

Döngüsel Bir Ekonomi Nasıl Mümkün Olabilir?

Döngüsel Bir Ekonomi Nasıl Mümkün Olabilir?

Döngüsel Ekonomi İçerik Kılavuzu

Döngüsel Ekonomi İçerik Kılavuzu

Bu kılavuz, döngüsel ekonomi hakkında genel bilgi edinmenin yanı sıra alanda öne çıkan kurum, girişim ve kaynakları da takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır.

Lineer Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye

Lineer Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye

Günümüzün sosyal ve çevresel problemlerini çözmeye yönelik uzun vadeli ve büyük çaplı dönüşüm stratejilerinin büyük bir kısmı ekonomik değişimlere dayanıyor. Günümüz lineer ekonomisinde yolunda gitmeyenlerin doğaya ve insanlara etkisini inceleyerek, döngüsel sistemlerin hayatlarımızın bir parçası oluşunu nasıl kolaylaştırabileceğimizi bu yazı ile inceledik.