Zorlu Holding’in ana partner, İTÜ Çekirdek’in stratejik partner olduğu üçüncü Destek Programı’nda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Eşitsizliklerin Azaltılması’na odaklanıyoruz. Gelir eşitsizliği, herkesin kalkınmanın getirdiği olanaklardan yeterince faydalanmaması, mülteciler ve engelli bireyler gibi toplulukların karşılaştıkları zorluklar; bütün bu kapsamlı meselelere çözüm getirecek sosyal girişimcilerle birlikte harekete geçiyoruz.

Eşitsizliklerin Türkiye’deki güncel durumunu ve üçüncü Destek Programı’nın çatısını, S360’ın bu süreç için yaptığı araştırma belirledi. Araştırma sonucu öne çıkan alanlar dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi, herkes için erişilebilir eğitim, iş ve sosyal imkânları sağlama ile mültecilerin durumlarını iyileştirme oldu. Eşitsizliklerin Azaltılması ile ilgili daha fazla bilgi almak için buradan kaynakları inceleyebilirsin.

Bu programımızda toplamda 37’si engellilere, 25’i mültecilere, 98’i dezavantajlılık yaşayan diğer gruplara odaklanan ve eğitim, istihdam, sosyal entegrasyon, sağlık gibi temel hak ve gereksinimlerine ulaşmalarına yönelik çözüm geliştiren girişim, dernek ve inisiyatifleri ile çözüm üreten birey ve takımlardan 160 başvuru aldık. Türkiye’nin 19 şehrinden gelen başvuruların başlıca çalışma alanları, erişebilirlik, kodlama, oyun becerileri, çocuk, yaşlılık, toplumsal cinsiyet, kariyer imkanları, teknoloji, tarım, çevre, gıda üretimi ve paylaşım ekonomisi. Başvuruların geldiği şehirler ise şöyle: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Samsun, Şanlıurfa ve Şırnak.

160 başvurudan seçilen 18 girişimi 5-7 Temmuz’da Bilgi Üniversitesi Santral Kampüs’te gerçekleştirdiğimiz Bootcamp’te ağırladık. Bu 3 günde etki modellemeden iş geliştirmeye farklı konularda mentorluk ve eğitim desteği alan girişimlerden 7’si 19 Temmuz’da, 3.Destek Programı ana partneri Zorlu Holding’in desteğiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek final etkinliğine geçmeye hak kazandı. Seçilen 3 takıma girişimlerini geliştirmeleri ve etkilerini ölçeklendirmeleri için 60.000’er TL hibenin yanı sıra 3 ay boyunca İTÜ Çekirdek işbirliği ile mentorluk, eğitim, ofis ve network desteği verilecek.

يمكنكم النقر هنا منأجل اللغة العربية.

Zorlu Holding
Ana Partner

İTÜ Çekirdek
Stratejik Partner

Eşⅰtsizliklerin Azaltılması

Dezavantajlı Grupların Sosyal ve Ekonomik Anlamda Güçlenmesi

Tüm dünyada sağlık, eğitim, gelir dağılımı alanlarında eşitsizlikler var olmaya devam ediyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet veya sistem, “Toplumdaki eşitsizliklerin azaltılması için dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini ve kapsayıcılığı nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvurular kapandı.

Eşⅰtsizliklerin Azaltılması

Engelli Bireylerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması

Engelli bireyler, eğitim ve iş imkânlarından eşit biçimde yararlanamıyor. Toplumda, engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçları çoğunlukla görmezden geliniyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet veya sistem, “Herkes için erişilebilir eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım olanaklarını nasıl sağlayabiliriz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvurular kapandı.

Eşⅰtsizliklerin Azaltılması

Mültecilerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişim Sağlaması

Mülteci topluluklar, göç ettikleri ülkelerde hayat şartları, sağlık ve eğitim gibi birçok farklı alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Girişimin, yani geliştirdiğin ürün, hizmet ya da sistem, “Mültecilerin eğitim, istihdam, sosyal hayata katılımını destekleyen ve psiko-sosyal durumlarını iyileştiren araç, model ve yöntemleri nasıl geliştiririz?” sorusuna cevap olacak çözümler geliştiriyorsa, kapsamı anlamak için kaynakları incele ve Destek Programı’na hemen başvur.

Başvurular kapandı.