Birleşmiş Milletler’in belirlediği 17 Küresel Hedef’ten biri olan Nitelikli Eğitim temasındaki ana hedef, kapsayıcı ve eşitlikçi nitelikli eğitimin güvence altına alınması ile herkes için yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi. Nitelikli Eğitim hedefine giden yolda hangi meseleler engelleyici olarak öne çıkıyor? Hangilerine girişimcilik yolu ile çözümler üretilebilir? S360’ın yaptığı Sorunlar Araştırması literatür taraması, uzman görüşmeleri, odak grubu ve saha analizi yöntemleri ile Türkiye’de eğitim sisteminde farklı mesele alanları tespit etti.

Ezberci olarak nitelendirilen eğitim sisteminin, bilgiyi öğrencilere ezberletme refleksiyle ilerlemekte olduğu için yetkinlikler geliştirme konusuna odaklanmamasına; tek tip ve merkeziyetçi eğitim modelinin sonucu olarak eğitim sisteminin bireylerin kendi ihtiyaçlarını gözetmesine ve potansiyel beceri ve yetkinliklerini açığa çıkaramamasına; cinsiyetten yaşadığı bölgeye çeşitli dezavantajlılık durumu yaşatılan çocukların eğitime erişiminin kısıtlı olmasına geniş kapsamlı ve temel meseleler ortaya çıktı.

Sosyal girişimcilik modeliyle çözümler üretilebilecek meseleler tespit edilerek yeniden tasarım sorularına dönüştürüldü: Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz? Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz? Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz?

Nitelikli Eğitim

Öğrencilere göre özelleşebilen eğitim modeli

Öğrencilerin ilgi alanları, yetenekli oldukları alanlar ve ihtiyaçlarına göre özelleşebilen bir model için teknolojiyi nasıl kolaylaştırıcı olarak kullanabiliriz? Öğrencilerin ilgi ve becerilerine göre şekillenmemiş bir sistem öğrenmeyi, bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmasını ve gelişimini kısıtlıyor.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Etkileşimi ön plana çıkaran öğrenme ortamları

Etkileşimi ön plana çıkaran, birbirinden öğrenmeye olanak sağlayan ve yetkinlikler geliştirmeyi teşvik eden öğrenme ortamlarını nasıl tasarlayabiliriz? Temel okul donanımlarının yeterli olmaması, birbirinden öğrenmeye kapalı ve katılımcı olmayan sınıf iklimleri gibi sorunlar öğrenme ortamlarını verimsizleştiriyor.

Başvurular kapandı.

Nitelikli Eğitim

Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimi

Dezavantajlı grupların bilgi ve beceriye erişimini teknoloji aracılığıyla nasıl kolaylaştırabiliriz? Cinsiyetten fiziki durumuna farklı özeliklerinden dolayı dezavantajlılık yaşatılan çocukların eğitime devam oranı oldukça düşük.

Başvurular kapandı.