Kadın öğrencilerin kariyer yolculuklarının başında enerji ve sürdürülebilirlik

başta olmak üzere  yeni bir bakış açısı kazanmalarını ve  yetkinlik geliştirmelerini nasıl sağlarız?

Enerjisa Üretim’in ana partnerliğinde, imeceLAB’in yürütücülüğünde, BÜYEM ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU akademik desteğiyle kadın öğrencilerimize yönelik yetenek geliştirmeyi amaçlayan yetkinlik odaklı Enerjisa Üretim eğitim programını hayata geçiyoruz. Gençler, program boyunca bir yandan enerji piyasaları, kişisel gelişim ve sürdürülebilirlik konularında öğrenimler kazanırken bir yandan da kendilerini gelecekteki çalışma ortamlarına hazırlayacak yaklaşımları keşfediyor.

Başvuru Süreci

58 Farklı ilden 1200’den fazla kadın öğrenci formu eksizsiz doldurarak başvurularını tamamladı.

Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirildi:

  • Üniversite 3. ve 4. sınıf ya da meslek yüksekokulu son sınıf kadın öğrenci olunması,
  • Başvuru formunun eksiksiz doldurulması
  • Programa katılımla ilgili motivasyonların ve beklentilerin aktarımının yeterliliği.

Programa Katılan

8 hafta sürecek programa 58 farklı ilden  toplam 872 kadın öğrenci dahil edildi.

Program Boyunca

Sürdürülebilirlik, Kişisel Gelişim, Kariyer, Enerji ve Finans & Dijital alanlarında toplam 19 Eğitim gerçekleştirildi. 8 Hafta boyunca eğitimlerin yanında 2 ilham veren komünite buluşması gerçekleştirildi. Katılımcılar toplamda +41 saat online olarak bir araya geldi.

Program Sonucunda

Tüm eğitimlere %70 ve üzeri oranda katılan 525 kadın öğrenci Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür ekibi tarafından mülakata davet edildiler ve mülakatların devamında ise katılım belgesi almaya hak kazandılar.