LİDERLİK

Sosyal Girişimcilik: Kavram Tanımı

04 / 06

Girişimsel Özellikler

 

Girişimci, bu yetersiz dengeye çekilmekte ve yeni bir çözüm, ürün, hizmet veya süreç sağlama fırsatına sahip olduğu kabul edilmektedir. Diğerleri bu durumu hoşgörü gösterilmesi gereken bir uygunsuzluk olarak görürken girişimcinin ise yeni bir şey yaratma fırsatı olarak görmesinin nedeni, kişinin duruma kattığı bir takım benzersiz kişisel özelliklerdir – ilham, yaratıcılık, doğrudan eylem, cesaret ve tahammül. Bu özellikler, yenilik sürecinin temel öğeleridir.

Girişimci, istenmeyen dengeyi değiştirmeye odaklanmıştır. Girişimciler, hayal kırıklığına uğramış kullanıcılar oldukları ya da hayal kırıklığına uğrayan kullanıcılar ile empati kurdukları için bu hususta motivasyonları yüksektir. Girişimciler, bazen bir şeyleri değiştirme fırsatına öyle kapılırlar ki mevcut durumu ortadan kaldırmak için yanıp tutuşurlar. eBay örneğinde hayal kırıklığına uğrayan kullanıcı, Pez dağıtıcılarını toplayan Omidyar’ın kız arkadaşıydı.

Girişimci yaratıcı düşünür ve mevcut durumu tamamen ortadan kaldıran yeni bir çözüm üretir. Girişimci, mevcut sistemi küçük düzenlemeler ile optimize etmeye kalkışmaz; bunun yerine soruna yaklaşmanın denenmemiş bir yolunu bulur. Omidyar ve Skoll, garaj satışlarını arttırmak için daha iyi bir çözüm üretmemiştir. Jobs ve Wozniak, özel yazılım geliştirme sürecini hızlandırmak için algoritmalar geliştirmemiştir. Ve Smith, kurye şirketleri ve tanınmış taşıyıcılar arasındaki aktarımları daha etkili ve hatadan ari bir hale getirmek için yeni bir yöntem bulmamıştır. Her biri, mevcut sorun için tamamen yeni ve oldukça yaratıcı bir çözüm üretmiştir.

Fırsattan ilham alan ve yaratıcı bir çözüm sahip olan girişimci, doğrudan eylem gerçekleştirmektedir. Girişimci, bir başkasının müdahale etmesini beklemeden veya bir başkasını sorunu çözmeye ikna etmeden yeni bir ürün veya hizmet geliştirerek doğrudan eylem sergilemektedir. Jobs ve Wozniak, ana sistemlere karşı mücadele etmemiş ya da kullanıcıları seslerini yükseltmeye ya da IT departmanını görevden almaya teşvik etmemiştir; tek yaptıkları, kullanıcıların ana sistemden bağımsız olmalarını sağlayan kişisel bir bilgisayar keşfetmek olmuştur. Moore annelere daha kısa sürede çok daha fazla işi nasıl yapmaları gerektiğini anlatan bir kitap yayınlamamıştır; bunun yerine ailelerin ellerini kullanmadan bebeklerini taşımalarını sağlayan önden veya arkadan takılabilir, çerçevesiz bir çanta olan Snugli’yi geliştirmiştir. Elbette girişimciler diğerlerini etkilemek zorundadırlar: ilk kaşifler, öncelikle sadece aile ve arkadaş olsalar dahi fikirlerini ve yeniliklerini kullanmak için daha sonradan bu kaşiflerle ekip arkadaşı ve meslektaş haline gelmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, girişimcinin doğrudan eylemdeki rolünün, diğer dolaylı ve destekleyici eylemlerdeki rolünden ayırt edilmesidir.

Girişimciler, yenilik süreci boyunca cesaret gösterirler, risk alırlar ve tekrarlamaması kaydıyla başarısızlıkla doğrudan başa çıkarlar. Bu, genellikle girişimcilerin büyük riskler almalarını ve diğerlerinin mantıksız ya da başarılamaz olduğunu düşündükleri faaliyetlere yer vermelerini gerektirmektedir. Örneğin Smith, kargo FedEx’in mülkiyetinden çıkmadan ertesi günkü teslimatı gerçekleştirebilmek için bir jet filosu satın almanın ve Memphis’te devasa bir havaalanı ve ayrıştırma merkezi inşa etmenin makul olduğuna kendisini ve toplumu ikna etmek zorundaydı. Bu fikri, tüm köklü rakipleri yerel teslim alma ve teslim etme hizmetleri için yalnızca tır filosuna sahipken hayata geçirdi. Rakipleri, kesinlikle havaalanları işletmedi ve çok sayıda uçak bulundurmadı.

Son olarak girişimciler, hedeflerinin gerçekleştiği ve piyasada kabul gördüğü süreçte yaratıcı çözümlerini uygulamak için yeterli tahammüle sahiptirler. Hiçbir girişimsel faaliyet, engeller ya da beklenmedik sorunlar ile karşılaşılmadan gerçekleştirilmemektedir; bu nedenle girişimci, karşılaşılan engellere ve zorluklara yönelik yaratıcı çözümler üretmelidir. Smith, FedEx’in yarattığı yeni model için gerekli olan yüksek maliyetli sabit tır, uçak, havaalanı ve IT sistemleri altyapısını ödeme kapasitesine sahip olduğuna yatırımcıları inandırmak zorundaydı. FedEx, olumlu bir nakit akışına ulaşmadan önce yüz milyonlarca dolar zarara rağmen ayakta kalmalıydı ve şirket, başında bir girişimci olmadan bu hedefine ulaşmaksızın tasfiye edilebilirdi.

04 / 06