Döngüsel Bir Ekonomi Nasıl Mümkün Olabilir?

Döngüsel Bir Ekonomi Nasıl Mümkün Olabilir?

Lineer Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye

Lineer Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye

Günümüzün sosyal ve çevresel problemlerini çözmeye yönelik uzun vadeli ve büyük çaplı dönüşüm stratejilerinin büyük bir kısmı ekonomik değişimlere dayanıyor. Günümüz lineer ekonomisinde yolunda gitmeyenlerin doğaya ve insanlara etkisini inceleyerek, döngüsel sistemlerin hayatlarımızın bir parçası oluşunu nasıl kolaylaştırabileceğimizi bu yazı ile inceledik.

Simit Ekonomisi Nedir ve Neden Önemli?

Simit Ekonomisi Nedir ve Neden Önemli?

imeceLAB Gençlik Komünitesi tarafından düzenlenen “Simit Ekonomisi” kitap kulübünün sonunda katılımcıların düzenlediği  “Kitabın 8. bölümü olsaydı ne olurdu?” konulu atölye çalışmasının ve araştırmaların sonunda hazırlanan yazıdır.

imeceLAB Slack Gündemi: Döngüsel Ekonomi

imeceLAB Slack Gündemi: Döngüsel Ekonomi

imeceLAB Gençlik Komünitesi olarak Ocak ayında “döngüsel ekonomi” konusunu gündemimize aldık ve ay boyunca güncel raporları, projeleri, önerileri ve örnek işler yapan kurumları, sosyal girişimleri paylaştık.

Coca-Cola Company // Atıksız Bir Dünya Raporu

Coca-Cola Company // Atıksız Bir Dünya Raporu

Ambalaj atıklarını döngüsel ekonominin bir parçası haline getirmek ve her eski şişenin yeni bir şişe olarak geri dönüşümünü sağlamak amacıyla “Atıksız Bir Dünya” girişimini başlatan Coca-Cola Company’nin 2018-2019 yılları arasındaki gelişim raporudur.

Döngüsel Ekonomi İçerik Kılavuzu

Döngüsel Ekonomi İçerik Kılavuzu

Bu kılavuz, döngüsel ekonomi hakkında genel bilgi edinmenin yanı sıra alanda öne çıkan kurum, girişim ve kaynakları da takip etmek isteyenler için hazırlanmıştır.

2020’de imece

2020’de imece

‘‘Toplumsal sorunlara nasıl birlikte, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulabiliriz?’’ sorusunu keşfetmek amacıyla 2016 yılında kurulan imece olarak, kolektif etkinin ve etkin işbirliklerinin önemini geçtiğimiz 4 yıllık süreçte deneyimledik. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşmaya 120 aydan az bir süre kala, yenilikçi yapıları hızlandırmak ve ekosistemsel restorasyonunu merkeze almak amaçlanırken, küresel sosyal ve çevresel meselelere dair farklı bir senaryoya uyandık. İklim krizi ve bunun tetiklediği yangınlar, su ve gıda krizi, mültecilerin mevcut durumu ve varolan meselelere bir katman olarak eklenen küresel salgın! Böyle bir ortam içerisinde yılı nasıl değerlendirdik, nelere imza attık?

E-Atık Konusunda Diğer Güncel Kaynaklar

E-Atık Konusunda Diğer Güncel Kaynaklar

E-Atık Konusunda Diğer Güncel Kaynaklar

Atığın Ötesinde Rapor Videosu

Atığın Ötesinde Rapor Videosu

“E-atık meselesine nasıl kapsayıcı ve döngüsel çözümler üretiriz?” sorusuna birlikte çözümler üretmek üzere hazırlanan Atığın Ötesinde araştırma raporundaki bulguları içeren kısa videoyu buradan izleyebilirsiniz.

Sağlıklı Bireyler ve Topluluklar Mesele Süreci Araştırma Raporu

Vodafone Atığın Ötesinde Raporu

Vodafone Atığın Ötesinde Raporu

Vodafone Atığın Ötesinde Raporu

Hack the Crisis Turkey / 27 – 29 Mart 2020

Hack the Crisis Turkey / 27 – 29 Mart 2020

Toplum olarak koronavirüs krizinin getirdiği zorluklarla nasıl yüzleşebilir ve birlikte yeni çözümlerin geliştirilmesini teşvik edebiliriz?

Nedir?
Katılım ve dayanışmayı merkezine alarak, kriz içinde yaratılabilecek yeni fırsatların keşfini mümkün kılacak Hack the Crisis Turkey, ATÖLYE ve imece yürütücülüğünde ara studio kolaylaştırıcılığında, 27 – 29 Mart 2020 tarihleri arasında dijital bir ortamda gerçekleşecek. Beklenmedik bir anda dünyayı saran krizin, toplulukları içine alan tepki fazları, zamansal farklarla fakat benzer süreçleri izleyerek yaşanırken, krizin tam ortasında gidişatı durduracak, hatta tersine çevirecek eylemler; bireyler, topluluklar ve organizasyonların sağlığını, güvenliğini, iyi oluş halini desteklemek adına, organik olarak büyüyen ve bağ kuran bir dayanışmanın adımları olarak birçok topluluk, yapı ve kurum içinde, kriz ortamının etkilerini azaltmak için atılmaya başlandı.

Krizin ardından Estonya’da harekete geçen girişimler, ilk müdahale için bir araya gelerek, ortaya kriz anı ve sonrası için teknolojik çözümler sunan bir hackathon çıkardı. Garage 48 ve Accelerate Estonia’nın iş birliğinde, Estonya’da 6 saatte, 860’ın üzerinde kişiden gelen 96 fikirle bir etkinlik üreten ve an itibariyle bünyesinde sağlıktan eğitime, medyadan koçluğa, komünite kürasyonundan uzaktan çalışma yazılımına kadar farklı alanlarda çalışan 30 takımın oluşturduğu bir yapı oluşturuldu. Kamu ve özel sektör arasındaki bağlantı ve iş birliğiyle, 13 – 15 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ilk hackathon, problemlere karşı toplulukların değiştiren ve iyileştiren gücüne dair ilk ilham oldu.

Krizin hızlı ilerlediği fakat doğru ve hızlı adımlarla yön değiştirebileceği önemli süreçte, ilk dijital dayanışmanın ardından, birçok farklı ülke, destek mekanizmasında yerini alıyor. 17 – 19 Mart 2020 tarihleri arasında Letonya’da gerçekleşen ikinci hackathon; Polonya, Ukrayna, Meksika, Finlandiya, Avusturya, Norveç, Almanya, Kanada, Danimarka ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu 19 ülkede gerçekleşecek hackathon serileri ile devam ediyor.

Nasıl?
Dünyanın kademeli olarak yüzleştiği karmaşık problemlere, farklı disiplinlerden bireylerin bir araya gelerek farklı çözümler ürettiği Hack the Crisis, akut bir problemi dönüştürmenin yollarını arıyor. Kovid-19’un bireysel, toplumsal, maddi ve manevi olarak sekteye uğrattığı işleyişi, yeni bir yaklaşımla sürdürmeye ve kolaylaştırmaya odaklanan Hack the Crisis Turkey; sosyoloji, tasarım, teknoloji, psikoloji, insan kaynakları, yönetim ve iletişim gibi birçok disiplinin buluşacağı dijital bir alanda, çözümleri farklı sektörlerden beslenerek geliştiriyor.

Hack the Crisis Turkey kapsamında, Estonya’nın başlattığı iyi örnek uygulamasından ilham alarak, ortaya çıkan yöntem ve iyileştirmelerin, çoğunluğun erişebileceği ve fayda sağlayabileceği imkânlar oluşturabileceğine olan inancımızla sizleri aşağıdaki alanlarda yeni uygulama, ürün, hizmet ve yaklaşımlar geliştirmeye davet ediyoruz:

Sağlık ve Acil Durum:
Acil durum ve sağlık müdahalelerini sağlık personeli, hastalar, yakınları ve tüm sağlık malzemeleri tedarikçileri için teknoloji, malzeme, lojistik, bilgi paylaşımı gibi açılardan nasıl kolaylaştırabiliriz?

Sosyal ve Psikolojik Durum:
Bireylerin ve toplulukların sosyal mesafe sürecinde günlük işlerine destek olan, dayanışmayı artıran, bilgi ve malzemelere erişimini kolaylaştıran, psikolojilerini ve sağlık durumlarını güçlendiren çözümleri nasıl geliştirebiliriz?

Eğitim ve Öğrenme:
Koronavirüs krizi süresince ve sonrasında bilgi ve beceriye erişimi farklı gruplar için mümkün kılan; etkileşimi artıran ve kolaylaştıran öğrenme deneyim ve ortamlarını nasıl geliştirebiliriz?

Ekonomi ve İşin Geleceği:
Koronavirüs krizi sebebiyle çalışmalara ara verme, uzaktan çalışma, kolektif dijital çalışma gibi pratiklerle iş dünyasını nasıl dönüştürebiliriz? Ekonomik krizin etkilerini bireyler ve kurumlar için nasıl hafifletebiliriz?

Başvuru:
Hack the Crisis Turkey, bu konularda fikirleri veya projeleri olan birey ve takım başvurularını kabul etmektedir. Bireysel olarak başvuru yapanların süreç içerisinde takım olması veya var olan takımlara katılması desteklenecektir. Başvurulardan sonra mentorluk ve tasarım ağına erişmek üzere üzere 25 takım seçilecektir. Seçilemeyen takımlar süreçte kendi kaynakları ile devam ederek program boyunca herkese açık seans ve eğitimlere katılabilir ve süreç sonunda proje fikirlerini sunabilirler.

”Fintech for Good: Financial Inclusion & Fostering the Ecosystems” Raporu yayınlandı
KAYNAK

”Fintech for Good: Financial Inclusion & Fostering the Ecosystems” Raporu yayınlandı

Birleşik Krallık Refah fonunun finansal hizmetler alanındaki “Fintech for Social Inclusion” projesi kapsamında hazırlanan “Fintech for Good: Financial Inclusion & Fostering the Ecosystems” raporu yayınlandı. Raporun bölümlerini medium sayfamızda bulabilirsiniz.

Kalıcı ve uzun vadeli çözümler için şimdi başvur!
DUYURU

Kalıcı ve uzun vadeli çözümler için şimdi başvur!

Girişiminle mültecilerin karşılaştığı sorunlara kalıcı ve uzun vadeli çözümler üretmeyi hedefliyorsan, imece Destek Programı’na başvur birlikte çalışalım.
Eşitsizliklerin Azaltılması hedefine odaklanan Destek Programı’nda sosyal girişimcileri, eğitim, mentorluk, hibe olanağı gibi kaynaklarla buluşturuyoruz. Buradan detayları ve başvuru şartlarını inceleyebilir, programa başvurabilirsin!

Başvuru son tarihi 9 Haziran 2019.

Erişilebilir bir hayat için Destek Programı’na başvur!
DUYURU

Erişilebilir bir hayat için Destek Programı’na başvur!

Herkes için erişilebilir bir yaşam mı hayal ediyorsun? Girişimin engelli bireylerin erişilebilirliğini kolaylaştıracak çözümler mi üretiyor? Buradan başvuru şartlarını inceleyebilir ve Destek Programı’nda bizimle çalışabilirsin. Başvuru son tarihi 9 Haziran 2019. 

Dezavantajlı Grupların Güçlenmesi

Mültecilerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişimi

Engelli Bireylerin Temel Hak ve İhtiyaçlarına Erişimi

Destek Programı başvuruları açıldı!
DUYURU

Destek Programı başvuruları açıldı!

Toplumların ilerleyebilmesi için eşitlik ve refahın herkese sunulması gerektiğini düşünen bir girişimciysen, 9 Haziran 2019’a kadar buradan koşulları incele, başvurunu gerçekleştir. Destek Programı’nda eşitliği sağlamaya yönelik birlikte çözüm üretelim! 

Eşitsizliklerin azaltılması neden önemli?
BELGE

Eşitsizliklerin azaltılması neden önemli?

Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden Eşitsizliklerin Azaltılması hedefine yönelik bilgi notunu bu eklentiden inceleyebilir; amaç, hedefler ve problem üzerine genel bilgi alarak konu üzerine fikir sahibi olabilirsin.

Eşitsizliği Anlamak için Beklenmedik Bir Araç: Soyut Matematik
VIDEO

Eşitsizliği Anlamak için Beklenmedik Bir Araç: Soyut Matematik

Eugenia Cheng tarafından sunulan bu TED Konuşması, her insanın gündelik hayatında yaşadığı sinir kontrol problemine ve istemsiz olarak çevresine yaydığı ayrımcı tavırlarına değiniyor.  Bu problemlerin çözümlenmesine yeni bir bakış açısı ile yaklaşarak soyut matematiğin hayatımızdaki etkileri hakkında bilgi sahibi olabileceğin videoya buradan ulaşabilirsin.

Dünya çocuklarının durumu
BELGE

Dünya çocuklarının durumu

UNICEF’in 2015 yılında “Geleceği Yeniden Düşleyin” sloganı ile beraber ortaya koyduğu dezavantajlı çocuklar raporunu ve tüm çocukların eşit bir geleceğe sahip olması fikrine dair cesur ve inovatif çözümlerini okuyarak çözüm önerileri hakkında bilgi edinebilirsin.

Engeli Olan Çocukların Türkiye’de Eğitime Erişimi: Durum Analizi ve Öneriler
BELGE

Engeli Olan Çocukların Türkiye’de Eğitime Erişimi: Durum Analizi ve Öneriler

Egitim Reformu Girişiminin 2016 yılı, engeli olan çocuklara sunulan eğitim olanakları hakkındaki belgesine erişim sağlayarak Türkiye’nin konu üzerindeki durumuna ve halihazırda bulunulan durumun geliştirilmesi için hazırlanan çözüm önerilerine göz atabilirsin.

Engelsiz bir Türkiye için yolun neresindeyiz?
BELGE

Engelsiz bir Türkiye için yolun neresindeyiz?

Türkiye’deki engelli bireylerin bilgi ve hizmete erişimleri; başka bir bireye bağımlı olmaksızın, tamamen bireysel bir şekilde belirli iki konum arası ulaşım sağlayabilmeleri; eğitimleri ve çalışma hayatına katılımları; siyasete ve siyasal ortamlara katılım oranları; ihtiyaç duyabilecekleri sağlık ve rehabilitasyona ulaşım rahatlıkları; daha eşit ve daha uygun bir hayat sürmeleri için, raporun ilk kısımlarında bahsedilen öneriler ve araştırmalar ışığında oluşturulan maliye raporu başlıkları altında, Sabancı Üniversitesi tarafından temelde yedi raporun derlenmesi ile oluşturulan verilere tek tıklamayla ulaşabilirsin.

3. Destek Programı Başlangıç Buluşması 30 Nisan Salı günü gerçekleşiyor.
ETKİNLİK

3. Destek Programı Başlangıç Buluşması 30 Nisan Salı günü gerçekleşiyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “Eşitsizliklerin Azaltılması”na odaklanan sosyal girişimlere yönelik 3. Destek Programı’mızın başlangıç buluşmasını 30 Nisan 2019 Salı günü gerçekleştiriyoruz. imece Destek Programı kapsamı ve başvuru detaylarını paylaşacağımız, alanın uzmanlarıyla meseleleri ele alacağımız Başlangıç Buluşması’na katılarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

“Sosyal İnovasyon İçin Gençlik Hareketi” etkinliğinde gençlerle bir araya geliyoruz.
ETKİNLİK

“Sosyal İnovasyon İçin Gençlik Hareketi” etkinliğinde gençlerle bir araya geliyoruz.

imeceLAB olarak Robert Kolej Sosyal Girişimcilik Kulübü ile birlikte, “Sosyal İnovasyon İçin Gençlik Hareketi” etkinliği düzenliyoruz. Lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal girişim ve oluşumlarla bir araya geleceği etkinlikte, ilham verici hikâyeler dinleyeceğiz, oyun oynayarak sosyal inovasyon bilgimizi artıracağız. Takımlar hâlinde, bir araya geldiğimiz bu organizasyonların karşılaştıkları meselelere yönelik çözümler geliştireceğiz. 14 Nisan Pazar günü Robert Kolej’de gerçekleşecek öğrencilere yönelik bu etkinlikte, sosyal inovasyonu bizimle deneyimlemek için kayıt olmayı unutmayın.

Yaşam Boyu Öğrenme İçin Medya Okuryazarlığı
ETKİNLİK

Yaşam Boyu Öğrenme İçin Medya Okuryazarlığı

ATÖLYE, imeceLAB ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu, 11 Mart Pazartesi günü ATÖLYE’de “Yaşam Boyu Öğrenme İçin Medya Okuryazarlığı: Sosyal Medya ve ‘Sahte Haber’ Çağında Medya Okuryazarlığının Önemi” başlıklı bir workshop düzenliyor. Etkinlikte, Ithaca College bünyesinde yer alan Project Look Sharp’tan Cyndy Scheibe, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme üzerine etkileşimli bir sunum ve workshop yapacak. Kapasite sınırlı olduğundan, yalnız katılım formunu dolduranlar arasından seçilen kişilerle, katılabileceklerini onaylamak için iletişime geçeceğiz.

 

Veri toplamayı kolaylaştıran ipuçları
BLOG

Veri toplamayı kolaylaştıran ipuçları

140journos ve imeceLAB gençlik komünitesi bir araya geldi. Veri toplamayı kolaylaştıran ipuçlarını öğrendiğimiz ve detaylı bir araştırma yaptığımız hackathon’un ayrıntılarını bu blog yazısından okuyun.

Veri toplamayı kolaylaştıran ipuçları
BLOG

Veri toplamayı kolaylaştıran ipuçları

140journos ve imeceLAB gençlik komünitesi bir araya geldi. Veri toplamayı kolaylaştıran ipuçlarını öğrendiğimiz ve detaylı bir araştırma yaptığımız hackathon’un ayrıntılarını bu blog yazısından okuyun.